Banke so v sistemu Activa združene po načelu enakopravnosti in enakovrednosti, ne glede na njihovo velikost in pomembnost.

Organizacija

Koristno

Sistem Activa deluje pod okriljem Intese Sanpaolo Bank, ki je tudi lastnica blagovne znamke Activa in za sistem opravlja naloge procesnega ter razvojnega centra. Prav tako nastopa v odnosu do sistemov MasterCard in Visa kot principalna članica. Ostale banke imajo v teh institucijah status pridruženih članic.

Krovni organ sistema je Koordinacijski odbor Activa. Njegove naloge so povezane s določanjem skupne strateške, razvojne in finančne politike sistema. Sestavlja ga po en član/članica vsake banke.

Člani Koordinacijskega odbora sistema Activa so:

Kot predstavnik procesnega centra Mercury Processing Services International d.o.o. je na sejah prisoten tudi g. Hrvoje Vinceković.

Sistem Activa ima tudi dva strokovna odbora. Tehnološka skupina Activa določa in izvaja strokovno ter tehnološko politiko sistema. Skupina za tržno komuniciranje določa in izvaja strategijo ter taktiko tržnega komuniciranja v sistemu.